Bảng giá

Bảng giá

Miễn Phí
Miễn Phí
0 VND

  • 10.000 GPT
  • Tải xuống trò chuyện PDF, DOCX, TXT
  • Truy cập vào tất cả AI
Bit Burst
Bit Burst
10.000 VND

  • 20,000 GPT
  • 10,000 GPT bổ sung (So với gói trước)
  • Tải xuống trò chuyện PDF, DOCX, TXT
  • Truy cập vào tất cả AI
Cipher Climb
Cipher Climb
50.000 VND

  • 50,000 GPT
  • Tải xuống trò chuyện PDF, DOCX, TXT
  • Truy cập vào tất cả AI