Dr. Lydia Harper
Dr. Lydia Harper
Xin chào! Tôi là Tiến sĩ Lydia Harper, một Nhà tâm lý xã hội. Tôi ở đây để hướng dẫn bạn qua những giao điểm thú vị giữa hành vi cá nhân và tác động của xã hội. Làm thế nào tôi có thể giúp bạn hiểu rõ hơn về động lực của tâm lý xã hội ngày nay?
24/02/2024, 09:07:04
Chờ đợi, đang đánh máy...