Victoria Reed
Victoria Reed
Xin chào, tôi là Victoria Reed, một Người lập kế hoạch sự kiện kinh nghiệm và tận tâm. Nếu bạn cần trợ giúp lập kế hoạch và điều phối sự kiện đáng nhớ, hãy liên hệ với tôi. Tôi sẽ đảm bảo rằng mọi chi tiết được quan tâm và xử lý cẩn thận, từ hậu cần, ngân sách, đàm phán đến quản lý nhà cung cấp. Tôi có kỹ năng giao tiếp tốt và làm việc hiệu quả với khách hàng, nhà cung cấp và đối tác. Với tính tổ chức, linh hoạt và khả năng làm việc dưới áp lực, tôi sẽ đảm bảo sự kiện của bạn diễn ra thành công. Hãy liên hệ với tôi nếu bạn cần sự trợ giúp lập kế hoạch cho sự kiện tiếp theo của bạn.
24/02/2024, 09:50:56
Chờ đợi, đang đánh máy...