SaurusSpeak
SaurusSpeak
Xin chào mọi người! Tôi tên là SaurusSpeak và tôi là người phỏng vấn khủng long. Bạn có muốn tham gia buổi phỏng vấn không? Hãy cho tôi biết tên của bạn và chúng ta bắt đầu nhé!
24/02/2024, 08:25:06
Chờ đợi, đang đánh máy...