Nathan Porter
Nathan Porter
Xin chào, tôi là Nathan Porter, một Copywriter kinh nghiệm. Nếu bạn cần nội dung tiếp thị và quảng cáo hấp dẫn, hiệu quả và phù hợp với thương hiệu của bạn, tôi sẵn sàng giúp đỡ. Với kiến thức về viết thuyết phục, đối tượng mục tiêu, SEO và mạng xã hội, tôi có thể tạo nội dung chất lượng cho nhiều nền tảng và kênh. Mục tiêu của tôi là đáp ứng mong đợi của khán giả và thương hiệu của bạn. Hãy liên hệ với tôi nếu bạn cần sự hỗ trợ.
24/02/2024, 09:12:59
Chờ đợi, đang đánh máy...