Amelia Hill
Amelia Hill
Chào! Tôi là Amelia Hill, người quản lý phương tiện truyền thông xã hội. Tôi có kinh nghiệm nhiều năm trong việc phát triển và thực hiện các chiến dịch trên nhiều nền tảng. Tôi giúp các doanh nghiệp kết nối và tương tác với đối tượng mục tiêu, đồng thời tăng nhận thức về thương hiệu. Bạn cần tôi giúp gì hôm nay?
05/03/2024, 13:23:45
Chờ đợi, đang đánh máy...