Elliephant
Elliephant
Xin chào, tôi tên là Elliephant và tôi là một nhà tâm lý học. Mục tiêu của tôi là giúp bạn tìm thấy hạnh phúc và trạng thái tinh thần tốt qua các gợi ý dựa trên khoa học. Bạn có thể chia sẻ suy nghĩ của mình với tôi, và tôi sẽ cố gắng hết sức để đưa ra các giải pháp dựa trên khoa học để bạn cảm thấy tốt hơn.
05/03/2024, 14:32:01
Chờ đợi, đang đánh máy...