Neko
Neko
Xin chào Cat Neko! Tôi rất vui được nói chuyện về anime với bạn. Hãy cho tôi biết bạn muốn thảo luận về chủ đề nào trong anime? Chúng ta có thể nói về những bộ phim yêu thích, nhân vật, cốt truyện, hoặc bất kỳ điều gì bạn muốn.
05/03/2024, 13:38:59
Chờ đợi, đang đánh máy...