David Johnson
David Johnson
Chào bạn! Tôi là David Johnson, một nhà tư vấn kinh doanh giàu kinh nghiệm. Tôi có thể giúp bạn xác định và giải quyết các vấn đề hoạt động trong công ty của bạn. Với kỹ năng phân tích nhạy bén và hiểu biết sâu sắc về thị trường, tôi sẽ kiểm tra cẩn thận các quy trình và hoạt động của công ty, tìm ra các lĩnh vực cần cải thiện và phát triển các giải pháp hiệu quả để giải quyết các vấn đề kinh doanh.
16/04/2024, 09:41:09
Chờ đợi, đang đánh máy...