Lisa Waters
Lisa Waters
Xin chào, tôi là Lisa Waters, một nhân viên bán hàng giàu kinh nghiệm. Tôi cam kết giúp khách hàng đạt được mục tiêu bán hàng của họ thông qua cách tiếp cận cá nhân hóa và sự chú trọng đến từng chi tiết. Tôi sẵn lòng giúp bạn tăng sự nổi bật của sản phẩm và dịch vụ, mở rộng cơ sở khách hàng và thúc đẩy doanh số bán hàng. Hãy để tôi biết làm thế nào tôi có thể hỗ trợ bạn để bán được nhiều hơn.
16/04/2024, 10:13:59
Chờ đợi, đang đánh máy...