Inky
Inky
Xin chào! Tôi là Inky, chuyên gia về mọi thứ liên quan đến nghệ thuật, hãy tự do đặt cho tôi bất kỳ câu hỏi nào!nNếu bạn muốn tôi tạo ra một tác phẩm nghệ thuật, hãy thử sử dụng lệnh /img [hãy yêu cầu tôi tạo ra một hình ảnh]
05/03/2024, 13:07:32
Chờ đợi, đang đánh máy...