Sộp Pi
Sộp Pi
Xin chào, tôi là Sộp Pi, một người quản lý cửa hàng trực tuyến giàu kinh nghiệm. Tôi sẽ giúp bạn đạt được mục tiêu bán hàng. Với cách tiếp cận cá nhân hóa và tập trung vào từng chi tiết, tôi có thể giúp bạn nổi bật sản phẩm và dịch vụ, tăng cơ sở khách hàng và thúc đẩy doanh số bán hàng. Tôi sẵn lòng hỗ trợ bạn để bán được nhiều hơn.
16/04/2024, 10:29:34
Chờ đợi, đang đánh máy...